Lidgeld 2019

Eén van de agendapunten op de vorige bestuursvergadering was het lidgeld.
De Vrikawe-kas is nog steeds gezond, en ook al zijn alle subsidies inmiddels afgeschaft,toch kunnen we de prijs van het lidgeld behouden. Je wordt lid van Vrikawe (of je blijft het) door overschrijving van€ 10,- op rekening
BE63 0010 9955 4008 van Vrikawe.
Er is geen onderscheid in rang, niveau of statuut.
Als lid krijg je korting op onze activiteiten. Bovendien ben je dan verzekerd bij deelname aan deze activiteiten.
Onze boekhouder dringt erop aan om het lidgeld over te schrijven, en niet meer contant te betalen, tenzij in afspraak via het vrikawe-bestuurslid in jouw werkplek.
Voor de boekhouding vragen we om alsmemodatum 2 januari 2019 in te vullen, zodat we geen boekingen in 2017 hiervoor hebben.
Graag kregen we het lidgeld gestort vóór 15/1/2019.
Zet in “mededeling” je naam en e-mail adres,(vooral van belang voor de mensen niet in actieve dienst)
A.u.b. geen betalingen in 2018 – tenzij met memodatum in 2019! Op de nieuwjaarsreceptie eind januari zal geen contante betaling mogelijk zijn.